Nabídka - recykláty

Nyní třídíme tyto frakce:

 

Beton: 0-32 - náhrada odvalu cena 60,-/tuna bez DPH

 

Beton: 0-70 - vhodné jako podloží pod cesty, na vyplnění základových desek apod. 

Cena 90,-/tuna bez DPH

 

Beton: 32-70 - možno použít jako drenážní vrstvu, náhrada DK 32-63

Cena 90,-/tuna bez DPH

 

 

Cihelný: 0-4 - lze použít na zásyp a podsyp odpadních trubek

 

Cihelný: 4-32 - používá se na zpevnění a výplň výmolů na lesních a polních cestách,

většinou se jako finální vrstva na toto používá ještě 0-32 betonový (jako pohledová vrstva)

 

Cihelný: 4-70 - obdobné použití jako u 4-32

 

Cihelný: 0-70 - zásyp výkopů, výplň základových desek, zpevnění povrchů

 

Cihelné recykláty jsou zatím zdarma!!!!!!!!!!!!!!

 

VÍCE O POUŽITÍ RECYKLÁTŮ NAJDETE V TECHNICKÉM PŘEDPISE TP210 MINISTERSTVA DOPRAVY

 

UKÁZKA RECYKLÁTŮ

BETON 0-32

BETON 32-70

CIHLA 0-4

CIHLA 8-32

CIHLA 32-70