Provádíme

 • stavební a opravné práce
 • zemní práce
 • terénní úpravy
 • zpevnění ploch
 • pokládku zámkových, plošných a zatravňovacích dlažeb
 • zahradní architekturu
 • montáž zateplovacích systémů
 • výkopy inženýrských sítí (kanalizační, plynové a vodovodní přípojky)
 • základové desky
 • montáž izolací
 • nakládku materiálů
 • montáž městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, přístřešky zastávek veřejné dopravy, oplocení atd.)
 • ostatní stavební práce, např. omítky, oplocení, bazény, betony

Kontakt: OSTŘÍŽEK Zdeněk

tel.: 732 299 992

email: ostrizek@pokros.cz