ULOŽENÍ  ODPADŮ - ceník

Platný od 1.2.2024
DRUH  ODPADU kat.číslo Cena za tunu vč. DPH
Cihlový odpad 170102 496,-
Keramika a střešní krytina 170103 496,-
Betonový odpad do 500x500mm 170101 308,-
Betonový odpad nad 500x500mm 170101 411,-
Železobetonový odpad 170101  605,-
Armovaný betonový odpad 170101 1400,-
Směsný stavební odpad 170107 496,-
Směsný stavební odpad, znečištění do 10% 170107 847,-
Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% 170107 6050,-
Zemina a kamení 170504 580,-
Zemina a kamení s příměsí 170504 775,-
     
Stavební materiál na bázi sádry         170802                9680,-
Asfaltová směs s rozborem         170302 593,-

*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.

 Kontakt

POKROS ČEBÍN

ČEBÍN 456

Tel.: 737 242 022POKROS ČEBÍN
Čebín 456
 
Tel.: 737 242 022
 
 
Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156
pokros@pokros.cz
 

PRODEJNÍ DOBA

Pondělí - Pátek              7.00 - 16.00

Sobota                            7.00 - 11.00                    

Neděle        ZAVŘENO
 

O NÁS