ULOŽENÍ  ODPADŮ - ceník

Platný od 3.1.2022
DRUH  ODPADU kat.číslo Cena za tunu vč. DPH
Cihlový odpad 170102 340,-
Keramika a střešní krytina 170103 340,-
Betonový odpad do 500x500mm 170101 280,-
Betonový odpad nad 500x500mm 170101 370,-
Železobetonový odpad 170101  550,-
Armovaný betonový odpad 170101 1100,-
Směsný stavební odpad 170107 340,-
Směsný stavební odpad, znečištění do 10% 170107 600,-
Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% 170107 4500,-
Zemina a kamení 170504 387,-
Zemina a kamení s příměsí 170504 700,-
     
Asfaltová směs frézovaná s rozborem                                               305,-            
Asfaltová směs s rozborem   370,-

*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.

 POKROS ČEBÍN
Čebín 456
 
Tel.: 737 242 022
Tel.: 549 424 156
 
Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156
pokros@pokros.cz
 

PRODEJNÍ DOBA

Pondělí - Pátek              7.00 - 16.00

 

Sobota        ZAVŘENO

Neděle        ZAVŘENO

 

O NÁS