ULOŽENÍ  ODPADŮ - ceník

Platný od 8.3.2022
DRUH  ODPADU kat.číslo Cena za tunu vč. DPH
Cihlový odpad 170102 375,-
Keramika a střešní krytina 170103 375,-
Betonový odpad do 500x500mm 170101 308,-
Betonový odpad nad 500x500mm 170101 411,-
Železobetonový odpad 170101  605,-
Armovaný betonový odpad 170101 1331,-
Směsný stavební odpad 170107 375,-
Směsný stavební odpad, znečištění do 10% 170107 660,-
Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% 170107 4961,-
Zemina a kamení 170504 424,-
Zemina a kamení s příměsí 170504 775,-
     
Asfaltová směs frézovaná s rozborem                                        303,-     
Asfaltová směs s rozborem 170302 411,-

*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.

 Kontakt

POKROS ČEBÍN

ČEBÍN 456

Tel.: 737 242 022POKROS ČEBÍN
Čebín 456
 
Tel.: 737 242 022
 
 
Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156
pokros@pokros.cz
 

PRODEJNÍ DOBA

Pondělí - Pátek              7.00 - 16.00

 

Sobota       ZAVŘENO
Neděle        ZAVŘENO
 

O NÁS