ULOŽENÍ  ODPADŮ - ceník

Platný od 1.2.2020
DRUH  ODPADU kat.číslo Cena za tunu vč. DPH
Cihlový odpad 170102 320,-
Keramika a střešní krytina 170103 320,-
Betonový odpad do 500x500mm 170101 260,-
Betonový odpad nad 500x500mm 170101 350,-
Železobetonový odpad 170101  500,-
Armovaný betonový odpad 170101 1000,-
Směsný stavební odpad 170107 350,-
Směsný stavební odpad, znečištění do 10% 170107 500,-
Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% 170107 1000,-
Zemina a kamení 170504 363,-
Zemina a kamení s příměsí 170504 600,-
     
Asfaltová směs frézovaná s rozborem                                               121,-            
Asfaltová směs s rozborem   260,-

*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.

 POKROS ČEBÍN
Čebín 456
 
Tel.: 737 242 022
Tel.: 549 424 156
 
Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156
pokros@pokros.cz
 

PRODEJNÍ DOBA

Pondělí - Pátek              7.00 - 16.00
 
Sobota        7.00 - 11.00
Neděle        ZAVŘENO
 

O NÁS