ULOŽENÍ  ODPADŮ - ceník

Platný od 1.1.2019
DRUH  ODPADU kat.číslo Cena za tunu vč. DPH
Cihlový odpad 170102 320,-
Keramika a střešní krytina 170103 320,-
Betonový odpad do 500x500mm 170101 260,-
Betonový odpad nad 500x500mm 170101 350,-
Železobetonový odpad 170101  500,-
Armovaný betonový odpad 170101 1000,-
Směsný stavební odpad 170107 350,-
Směsný stavební odpad, znečištění do 10% 170107 500,-
Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% 170107 1000,-
     
     
Zemina a kamení                                         170504                     300,-            
Zemina a kamení s příměsí 170504 600,-
 
Změna ceny od 1. 10. 2019 za uložení:
Zemina a kamení - 300 Kč s DPH
Zemina a kamení s příměsí 600 Kč s DPH