ULOŽENÍ  ODPADŮ - ceník

Platný od 1.3.2018
DRUH  ODPADU kat.číslo Cena za tunu v.č.DPH
Cihlový odpad 170102 320,-
Betonový odpad do 500x500mm 170101 260,-
Betonový odpad nad 500x500mm,železoneton 170101 350,-
Směsný stavební odpad 170107 350,-
Směsný stavební odpad, znečištění do 10% 170107 500,-
Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% 170107 1000,-
Asfaltová směs bezdechtová   1000,-
     
Zemina a kamení                                            170504               260,-               
     

 

PRODUKT Frakce Cena za tunu v.č.DPH
Cihlový recyklát 0-4 mm ZDARMA
Cihlový recyklát 4-32 mm ZDARMA
Cihlový recyklát 32-70 mm ZDARMA
Cihlový recyklát 0-70 mm ZDARMA
Betonový recyklát 0-32 mm 73,-
Betonový recyklát 0-70 mm 73,-
Betonový recyklát 32-70 mm 109,-